Tags:
Node Thumbnail

Arvind Krishna ซีอีโอไอบีเอ็มให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg News เผยว่าบริษัทคาดว่าจะสั่งระงับการจ้างงานพนักงานใหม่ เป็นจำนวนประมาณ 7,800 ตำแหน่ง ซึ่งงานเหล่านี้สามารถแทนที่ได้ด้วย AI จะมีผลในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี้

เขายังยกตัวอย่างฝ่ายงานหลังบ้าน (Back-office) เช่น งานบุคคล ที่ตอนนี้เริ่มหยุดการรับพนักงานใหม่ หรือชะลอการรับแล้ว นอกจากนี้ยังให้ความเห็นว่าประมาณ 30% ของตำแหน่งงานที่ไม่ต้องพบปะกับลูกค้า (Non-customer-facing) สามารถแทนที่ด้วย AI หรือระบบอัตโนมัติภายใน 5 ปีข้างหน้า

Tags:
Node Thumbnail

เกาหลีใต้พัฒนาไปไกลจนกระทั่งใช้ AI มาสัมภาษณ์งานแทนคนแล้ว และล่าสุดก็มีบริษัทที่ช่วยฝึกคนเวลาต้องเข้าสัมภาษณ์งานกับ AI โดยเฉพาะ สอนเทคนิคต่างๆ เช่น ให้ยิ้มด้วยตาแทนที่จะฉีกยิ้มด้วยปากอย่างเดียว

ยังมีไม่กี่บริษัทในเกาหลีใต้ที่ใช้ AI สัมภาษณ์งาน เช่น K Innovation และ Hyundai Engineering & Construction แต่ในอนาคตเทคโนโลยีนี้ก็จะนำเอาไปใช้ในหลายบริษัทมากขึ้น และการสอนคนให้สัมภาษณ์งานกับ AI ก็ยังอยู่ในกลุ่มเล็กแต่ก็มีแนวโน้มจะขยายได้อีกมาก

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าด้านการจัดหาบุคลากรใน Twitter โดยให้ Leslie Berland ที่บริหารการตลาด หรือ CMO มาควบตำแหน่งฝ่ายบุคคลด้วย

นอกจากนี้ Twitter ยังจ้าง Jennifer Christie หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากบริษัท American Express ที่ Leslie Berland เคยทำงานด้วย

โฆษก Twitter ระบุว่า หน้าที่ของ Leslie Berland คือต้องทำให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งต้องฟังเสียงคนในบริษัทเพื่อจะสื่อสารไปยังภายนอกและลูกค้า เชื่อว่าความเป็นผู้นำของเธอจะทำให้เธอดำรงตำแหน่งหน้าที่นี้ได้ดี ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทีมงานของเราและช่วยสร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแบรนด์ Twitter ได้ดียิ่งขึ้น