Tags:
Node Thumbnail

Google Design ออกประกาศปรับปรุงแนวทางการออกแบบ UI แบบ Material Design อีกครั้ง โดยเพิ่มหัวข้อ Space อธิบายการออกแบบ UI สำหรับการใช้งานแอพในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง

แนวคิดสำคัญของการออกแบบ UI เพื่อการใช้งานในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนั้น มีทั้งเรื่องการหมุนของหน้าจอ UI ควรหมุนโดยอิงจากแนวการมองของผู้ใช้ ไม่ใช่จากการหมุนของหน้าจออุปกรณ์, การขยายขนาดของปุ่มและกราฟิกต่างๆ พร้อมเพิ่มเงาให้แก่พื้นหลังเพื่อสร้างความรู้สึกว่าชิ้นส่วนปุ่มต่างๆ หลุดลอยออกมาห่างจากกันมากขึ้น และสุดท้ายคือเรื่องภาพเคลื่อนไหวที่ได้กำหนดให้ออกแบบการเคลื่อนที่แบบวงโคจรของวัตถุต่างๆ แบบเดียวกับการโคจรของดาวเคราะห์ในอวกาศ