Tags:
Node Thumbnail

ซัมซุงรีบเปิดโต๊ะเจรจากับคณะกรรมการบริหารยุโรป (European Commission) หลังจากที่การต่อสู้คดีกันระหว่างแอปเปิลกับซัมซุงในชั้นศาลเผยว่าซัมซุงใช้ข้อตกลง FRAND​ ในทางที่ผิด เพื่อบีบให้ผู้ประกอบการรายอื่นบางราย ต้องจ่ายค่าส่วยในราคาที่สูงกว่ารายอื่น

ก่อนหน้านี้ ซัมซุงได้ใช้วิธีนี้ในการบีบให้แอปเปิลต้องจ่ายค่าส่วยที่สูง หากแอปเปิลปฏิเสธที่จะจ่ายค่าส่วยที่ราคานี้ แอปเปิลจะถูกซัมซุงฟ้องแบนการขายสินค้า เนื่องจากละเมิดสิทธิบัตร แต่ตามข้อตกลง FRAND สิทธิบัตรที่ถือว่าเป็นสิทธิบัตรมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรม (กรณีนี้ เทคโนโลยี 3G UMTS) เจ้าของสิทธิบัตรจะต้องเก็บค่าส่วยในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ