Tags:
Node Thumbnail

Business Insider รายงานว่าแอปเปิลอยู่ในขั้นตอนเจรจาเพื่อขอซื้อกิจการ The Fancy ซึ่งเป็นบริการแนว social commerce ที่ให้ผู้ใช้งานโพสต์แชร์ภาพสินค้าและสามารถซื้อขายกันเองได้โดยสะดวก ซึ่ง The Fancy ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Pinterest แม้จะมีฐานผู้ใช้งานน้อยกว่า แต่ถึงอย่างนั้นก็มียอดซื้อขายผ่านเว็บต่อวันสูงถึง 10,000 ดอลลาร์