Tags:
Node Thumbnail

Mossab Hussein นักวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากบริษัท SpiderSilk รายงานถึงเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท Elsevier ผู้ตีพิมพ์วารสารวิชาการสำคัญๆ จำนวนมาก ทำให้อีเมลและรหัสผ่านของผู้ใช้หลุดสู่สาธารณะ

Hussein สาธิตให้ทางเว็บ Motherboard ดูด้วยการเข้าไปยังเว็บที่เป็น Kibana ระบบแสดงข้อมูลของ Elastic จากนั้นเขาเปลี่ยนรหัสของตัวเองแล้วหน้าจอก็แสดงรหัสผ่านให้โดยไม่มีการเข้ารหัส

ทาง Elsevier ระบุว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดสู่สาธารณะจากความผิดพลาด และยังไม่มีรายงานว่ามีการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด แต่ทางบริษัทกำลังแจ้งหน่วยความปกป้องความเป็นส่วนตัวข้อมูล และแจ้งให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านต่อไป

Tags:
Node Thumbnail

Elsevier สำนักพิมพ์วารสารวิชาการรายใหญ่เปิดโครงการมอบทุนให้กับสมาชิกระดับสูง (top editor) ของ Wikipedia ที่แก้ไขบทความในวิกิอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 500 ครั้งต่อปี ให้เข้าถึงฐานข้อมูลของ ScienceDirect ได้ฟรี

ตอนนี้มีบัญชีของ Wikipedia ได้รับสิทธิ์นี้แล้ว 45 คน แบ่งออกเป็นด้านสุขภาพ 25 คน, ด้านสังคม 10 คน, และด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 10 คน โดยทีมงาน Wikipedia Library จะเป็นผู้เสนอชื่อที่ควรได้รับสิทธิ์ไปยัง Elsevier