Tags:
Node Thumbnail

ทีมนักวิจัยจาก Duke พัฒนาเซนเซอร์จากหมึกคาร์บอน ใช้เพื่อการตรวจวัดการสึกหรอของยางรถยนต์ที่ผ่านการใช้งาน ซึ่งจะสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อยางหมดสภาพ โดยมีความแม่นยำในการตรวจวัด 99%