Tags:
Node Thumbnail

ช่วงนี้ กูเกิลเกาะกระแสฟุตบอลโลกโดยเปลี่ยนโลโก้ Doodle ทุกวัน โดยเน้นหนักไปที่ลายธงชาติของทีมที่แข่งขันในวันนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม การที่ธงชาติของบางประเทศมีลักษณะคล้ายกันย่อมทำให้คนสับสน และกูเกิลก็ "พลาด" วาดโลโก้ผิดเข้าจนได้ โดยในคู่ระหว่างเม็กซิโกกับแคเมอรูน กูเกิลกลับใช้ธงชาติของประเทศกานาแทน (แถบสีเหมือนกัน เหลืองเขียวแดง ต่างกันที่แนวตั้ง-ขวาง ลำดับของแถบสี และสีของดาวตรงกลาง)

กูเกิลออกมาขอโทษเรื่องนี้แล้วและสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้อีกครับ

ที่มา - Search Engine Land

รูปบน กานา, รูปล่าง แคเมอรูน