Tags:
Node Thumbnail

ข่าวดีสำหรับนักดาวน์โหลดทั่วโลก หลังจากประสบปัญหาทางกฏหมายจนต้องปิดตัวไปพักใหญ่(ข่าวเก่า 1,2) ตอนนี้ Demonoid.com กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้ง พร้อมทั้งข้อมูลเก่ายังอยู่ครบ!!!

โดยทางเว็บไซต์ได้บอกว่านาย Deimos แอดมินคนเก่าได้ลาออกไป พร้อมแต่งตั้ง Umlauf มาดูแลแทน

ที่มา Demonoid