Tags:
Node Thumbnail

เรื่องมีอยู่ว่า ผู้ก่อตั้งร้านค้า Delicious Monster ที่อยู่เบื้องหลังโปรแกรมจัดการสื่อมีเดียสำหรับ Mac OS X ชื่อ Delicious Library สังเกตว่าหน้าตาชั้นวางหนังสือใน iBooks ของแอปเปิลบน iPad นั้นละม้ายคล้ายกับโปรแกรมของตนเป็นอย่างมาก (ดูรูปท้ายข่าว)