Tags:
Node Thumbnail

ผู้พัฒนาแอพ Cardiogram ที่ทำงานได้บน Apple Watch และ Android Wear นั้น เผยว่าฟีเจอร์ DeepHeart บนแอพดังกล่าวซึ่งอยู่ในขั้นพัฒนาสามารถตรวจจับโรคเบาหวาน รวมถึงการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ (Atrial fibrillation หรือ AF) ได้

ในตอนแรกนั้น Johnson Hsieh หนึ่งในผู้ก่อตั้งแอพ Cardiogram บอกว่าสัญญาณของโรคเบาหวานนั้น สามารถวิเคราะห์ได้จากลักษณะของการเต้นของหัวใจที่ถูกตรวจจับโดยนาฬิกาอัจฉริยะผ่านแอพ Cardiogram ซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้ที่สวมใส่อุปกรณ์อยู่นั้นเป็น หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ โดยมีความแม่นยำมากถึง 85% จากการศึกษาข้อมูลของผู้ใช้งานแอพนี้จำนวน 14,011 คน