Tags:
Node Thumbnail

ปัญหาของผู้ใช้ MacBook หรือ iPad ประการหนึ่งคืออะแดปเตอร์มีขนาดใหญ่จนเกาะกับเต้ารับได้ไม่ค่อยมั่นคงหรือเกะกะเนื้อที่ ตอนนี้มีอุปกรณ์ใหม่ชื่อ Blockhead เปลี่ยนขั้วด้านเต้าเสียบหันอีกด้าน เมื่อใช้กับอะแดปเตอร์เดิม ก็สามารถหันด้านข้างเข้าเต้าเสียบได้ ประหยัดพื้นที่ไปได้มาก

อธิบายลำบาก ลองดูภาพประกอบด้านใน ขาเต้าเสียบเป็นแบบสองขาแบน สิ่งนี้ขายราคาชิ้นละ 19.95 เหรียญสหรัฐฯ กำหนดส่งเดือนเมษายนนี้ครับ