Tags:
Node Thumbnail

ทีมวิจัยของบริษัท VDOO ผู้ผลิตระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก รายงานถึงช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ในกล้องวงจรปิด Axis จำนวน 7 รายการ ส่งผลให้แฮกเกอร์สามารถเข้ายึดกล้องผ่านเครือข่าย เข้าควบคุมซอฟต์แวร์ได้ทั้งหมดรวมถึงการดูภาพวงจรปิด

การเข้ายึดกล้องใช้ช่องโหว่ซ้อนกัน ได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

วงการไอทีมีคำอยู่คำหนึ่งคือ Internet of Things ซึ่งหมายถึงโลกในยุคที่สิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา

วิสัยทัศน์นี้เริ่มเป็นจริงในยุคของ smart device ที่ขายดีขายดิบ แต่นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เราก็มีอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ที่ต่อเชื่อมและทำงานกับเครือข่ายอยู่อีกมาก ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ "กล้องวงจรปิด" ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก

ผมมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารของบริษัท Axis Communications ผู้ขายระบบกล้องวงจรปิดรายใหญ่ที่สุดของโลก เรามาดูกันว่าวงการกล้องวงจรปิดปัจจุบันนี้พัฒนาไปไกลขนาดไหนแล้วครับ