Tags:
Node Thumbnail

Berliner Morgenpost เว็บไซต์ข่าวหนังสือพิมพ์สัญชาติเยอรมัน เปิดเว็บไซต์แบบ Interactive เทียบขนาดของภูเขาน้ำแข็ง "ลาร์เซน ซี" ที่กำลังแตกตัวจากทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งภูเขาน้ำแข็งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้

ด้วยความหนา 200 เมตรและกินพื้นที่ 6,000 ตร.กม. ผู้เขียนลองลากกราฟิกมาวางไปเหนือกรุงเทพฯ พบว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่นี้เสียอีก! (กรุงเทพฯ มีพื้นที่ 1,569 ตร.กม.)

การแตกตัวนี่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ หลังเฝ้าดูรอยร้าวบนชั้นน้ำแข็งนี้มากว่า 10 ปี ซึ่งหากยังเป็นเช่นนี้ ภูเขาน้ำแข็งจะแตกตัวออก และลอยตามกระแสลมขึ้นไปทางเหนือจนเป็นอันตรายต่อการเดินเรือขนส่ง