Tags:
Node Thumbnail

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังญี่ปุ่นแถลงกับนักข่าวว่าทางการเริ่มบุกตรวจตลาดค้าเงินคริปโตในญี่ปุ่นหลายรายเพื่อตรวจสอบการทำงานภายใน และมีแนวโน้มจะกำกับดูแลให้หนาแน่นยิ่งขึ้น

ก่อนหน้านี้ Financial Services Agency (FSA) ประกาศกฎเพิ่มเติมระบุให้ตลาดค้าเงินคริปโตเหล่านี้ส่งรายงานการตรวจสอบความเสี่ยงของระบบ และทาง FSA ระบุว่าจะมีการเข้าตรวจสอบมาตรการความมั่นคงปลอดภัยว่าเพียงพอ ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า

ข่าวล่าสุดของเงินสกุล NEM มูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาทจาก Coincheck นั้นถูกส่งไปขายยังตลาด Cryptopia ในนิวซีแลนด์แล้ว แต่ยังไม่มีรายงานว่าเงินที่ขายออกไปได้เป็นมูลค่าเท่าใด ส่วนแหล่งข่าวที่เป็นตำรวจระบุกับหนังสือพิมพ์ Yomiuri Shimbun ว่าเซิร์ฟเวอร์ของ Coincheck ถูกเจาะเข้าไปหลายครั้งจากหลายต้นทาง ก่อนจะถูกขโมยเงิน

ที่มา - Japan Times

Get latest news from Blognone