Tags:
Node Thumbnail

ปลายปี 2017 Facebook เปิดตัว Messenger Kids แอพแชทสำหรับเด็ก ผู้ปกครองควบคุมการใช้งานได้ และไม่มีโฆษณา ข้อมูลเด็กจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการโฆษณาเช่นกัน อย่างไรก็ตามยังเกิดเสียงต้านจากองค์กนด้านเด็กว่าแอพพลิเคชั่นทำนอพาณิชย์ ออกจดหมายเปิดผนึกถึง Facebook เรียกร้องให้ระงับแอพ Messenger Kids เพราะมีงานวิจัยออกมามากมายว่าการใช้โซเชียลมากมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก และอาจส่งผลอันตรายต่อจิตใจเด็กด้วย ในจดหมายแถลงการณ์มีบริษัทและบุคคลร่วมลงชื่อกว่า 100 รายชื่อ เช่น ACLU of Massachusetts, Badass Teachers Association, Inc, Centre for Child Honouring
งนี้ ไม่ควรมีอยู่ตั้งแต่แรก

CCFC หรือ Campaign for a Commercial-Free Childhood กลุ่มรณรงค์จำกัดการใช้ข้อมูลเด็กในเชิงพาณิชย์ ออกจดหมายเปิดผนึกถึง Facebook เรียกร้องให้ระงับแอพ Messenger Kids เพราะมีงานวิจัยออกมามากมายว่าการใช้โซเชียลมากมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก และอาจส่งผลอันตรายต่อจิตใจเด็กด้วย ในจดหมายแถลงการณ์มีบริษัทและบุคคลที่ทำงานด้านเด็กร่วมลงชื่อกว่า 100 รายชื่อ เช่น ACLU of Massachusetts, Badass Teachers Association, Inc, Centre for Child Honouring

CCFC ระบุว่า เด็กๆ และวัยรุ่นตอนต้นยังไม่พร้อมสำหรับการใช้งานโซเชียลที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์ทางออนไลน์ค่อนข้างซับซ้อน เด็กๆ ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวว่าสิ่งใดควรแชร์หรือไม่ควรแชร์

CCFC ยังอ้างงานวิจัยในจดหมายด้วยว่า 47% ของนักเรียนเกรด 8 ที่ใช้งานโซเชียล 6-9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีแนวโน้มความสุขน้อยกว่าเด็กที่ใช้งานโซเชียลน้อยกว่า และเด็กผู้หญิงเกรด 10-12 ที่ใช้ Facebook เป็นประจำมีแนวโน้มไม่พอใจในตนเอง บอกว่าอยากผอม และต้องลดความอ้วน

ด้าน Facebook ระบุว่า Messenger Kids ช่วยให้เด็กๆ ได้คุยกับพ่อแม่ในกรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน และทางบริษัทยังได้รับเรื่องเล่าว่าพ่อแม่ที่ทำงานกะกลางคืนใช้แอพ Messenger Kids เล่านิทานก่อนนอนให้ลูกด้วย

No Description
ภาพจาก Facebook

ที่มา - The Next Web

Get latest news from Blognone