Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

การจองห้องพักผ่าน Airbnb นั้นมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือผู้เข้าพักจะต้องจ่ายเต็มตั้งแต่การจอง ซึ่งต่างจากแพลตฟอร์มจองห้องพักโรงแรมอย่าง Expedia หรือ Agoda ที่จองก่อนและจ่ายทีหลังเมื่อเข้าพักได้ แต่ล่าสุด Airbnb ได้เพิ่มทางเลือกในการจ่ายเงินแบบใหม่ในชื่อว่า Pay Less Up Front เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้จองไม่ต้องจ่ายเต็มตั้งแต่ตอนจองห้องพัก

Pay Less Up Front นี้ มีข้อจำกัดว่าต้องเช่าที่มูลค่า 250 ดอลลาร์หรือมากกว่า และต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนเข้าพักจึงจะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บล่วงหน้าในตอนจองห้องพักเพียง 50% ส่วนที่เหลือจะจ่ายในช่วงวันใกล้เช็คอินอีกครั้ง

จากการทดสอบของ Airbnb พบว่าผู้ใช้ 40% เลือกจะใช้ฟีเจอร์ Pay Less Up Front ซึ่งฟีเจอร์นี้จะทำให้ผู้ใช้กล้าจองห้องพักในราคาแพงขึ้น และจองล่วงหน้าในระยะเวลาที่นานกว่าเดิมถึงสองเท่า

Airbnb เริ่มเปิดฟีเจอร์นี้ให้ใช้งานแล้วสำหรับการจองห้องผ่าน iOS, Android, เว็บเดสก์ท็อป และเว็บมือถือ

ที่มา - Airbnb

No Description

ภาพจาก Airbnb

Get latest news from Blognone