Tags:
Node Thumbnail

นานมาแล้วที่โลกภายนอกไม่รู้ความเคลื่อนไหวของประเทศเกาหลีเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม ผมจึงขอนำข่าวนี้บันทึกไว้ใน blog ครับ

Orascom บริษัทโทรคมนาคมของอียิปต์ประกาศความพร้อมเปิดใช้โครงข่ายสื่อสารไร้สายในดินแดนเกาหลีเหนือแล้ว โดยเริ่มแรกให้บริการในเปียงยาง (Pyongyang) ก่อน แต่ข่าวที่ปรากฏนั้นยังไม่ชัดเจนว่า จะมีผู้ให้บริการรายใดมาต่อเชื่อมโครงข่ายด้วย

ทั้งนี้แหล่งข่าวจากวิทยุเอเชียเสรี รายงานว่าบริษัทจะลงทุนเพิ่มเติมอีก และเตรียมขยายพื้นที่บริการไปยังส่วนต่างๆของประเทศในปี 2552 ซึ่งคาดกันว่าอาจมีการลงทุนในการสร้างโครงข่ายมากกว่า 400 ล้านเหรียญ (ประมาณ 14,400 ล้านบาท)

คำถามที่เกิดขึ้นตรงกันคือ โครงข่ายที่สร้างขึ้นนี้ตั้งใจที่จะสนับสนุนเฉพาะภาครัฐหรือไม่ แต่จากการแถลงข่าวของบริษัทเมื่อมกราคม 2551 นั้นระบุว่า บริษัท CHEO technology ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Orascom และรัฐบาลเกาหลีเหนือถือหุ้น 25% ได้รับใบอนุญาตบริการสื่อสารไร้สายในเกาหลีเหนือแล้ว

หากตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่บริษัทได้รับนั้นไม่มีการจำกัดในเรื่องของฐานลูกค้าในประเทศแล้ว ราคาของเครื่องลูกข่ายหรือเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจจะเป็นปัญหาได้ เนื่องจากมีข้อมูลเปิดเผยว่าเครื่องโทรศัพท์อาจมีราคาเครื่องละ 700 เหรียญหรือราว 25,200 บาท ในขณะที่หน่วยงาน CIA ของสหรัฐอเมริกามีข้อมูลว่าเงินเดือนเฉลี่ยต่อปีของประชากรเกาหลีเหนือเมื่อปี 2550 อยู่ที่เพียง 1,900 เหรียญสหรัฐหรือราว 68,400 บาทเท่านั้น

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลเกาหลีเหนือเคยประกาศห้ามมิให้หน่วยงานที่มิใช่เป็นของรัฐใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่ปี 2547 เพียง 18 เดือนหลังจากการเปิดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งแรกในประเทศ แหล่งข่าวจึงเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐคงจะยังเป็นผู้ใช้โครงข่ายต่อไป

ที่มา - Telecom Asia

Get latest news from Blognone

Comments

By: at1987
ContributorAndroidWindows
on 9 December 2008 - 20:25 #75032
at1987's picture

ชื่อเมืองหลวงของเกาหลีเหนือชื่อเมือง "เปียงยาง" ครับ

My life and hobbies blog!

ควันหลงงาน Intel Blogger Day 2008


My life and hobbies blog!

Technology and Gadget blog!

By: kaitok on 9 December 2008 - 22:07 #75045 Reply to:75032

แก้ไขแล้ว ขอบคุณครับ

เปียงยาง (평양) คือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีเหนือ