Tags:
Node Thumbnail

DHS หรือ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security) เปิดตัวชุดฝึกซ้อมสถานการณ์กราดยิงในรูปแบบ simulators โดยเน้นให้คุณครูมาซ้อมรับมือกับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงเรียน แพลตฟอร์มตัวนี้มีชื่อว่า Enhanced Dynamic Geo-Social Environment หรือ EDGE

DHS เปิดตัวแพลตฟอร์ม EDGE มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2017 โดยเปิดให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่รับมือเหตุการณ์ร้ายเข้ามาฝึกซ้อมใช้งาน ล่าสุด EDGE ขยายไปยังครูในโรงเรียน เพราะครูมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องช่วยปกป้องนักเรียนเวลาเกิดเหตุการณ์ร้าย

นักพัฒนาโปรแกรมอาศัยการฟังเสียงจากเหตุการณ์กราดยิงที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต รวมทั้งพูดคุยกับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อให้การจำลองสถานการณ์ออกมาสมจริงที่สุด ในระหว่างการเข้าอบรมฝึกซ้อม ผู้เข้าอบรมจะได้รับคำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ เช่น การสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อสกัดกันผู้ก่อเหตุ หรือวิธีการหลบซ่อนตัวในที่ปลอดภัย เป็นต้น

No Description
ภาพจาก Project Edge บน YouTube

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: chalataom
AndroidWindows
on 5 January 2018 - 13:12 #1027001

อยากเล่น เอ๊ย อยากลองฝึกบ้างจัง

By: pote2639
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
on 5 January 2018 - 20:48 #1027078

ทำไมนึกถึง SWAT 4


I am Death incarnate!