Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Telegram เป็นแอพที่ได้รับความนิยมสูงในฝั่งอิหร่าน จึงทำให้เป็นช่องทางสื่อสารหลักของผู้ประท้วงในประเทศด้วยเช่นกัน ล่าสุด Channel ของ Amadnews ในอิหร่านก็ถูกทาง Telegram สั่งบล็อกแล้ว หลังจากที่ทำการปลุกใจผู้รับสารโดยใช้ภาพระเบิดขวด

Mohammad-Javad Azari Jahromi รัฐมนตรีว่าารกระทรวงโทรคมนาคมของอิหร่านได้แจ้งไปยัง Telegram โดยเมนชั่นหาซีอีโอ Pavel Durov ผ่านทาง Twitter @durov ซึ่งซีอีโอก็จัดการบล็อกให้และรายงานว่าช่องดังกล่าวได้ทำผิดกฎ “ห้ามใช้เพื่อความรุนแรง” ของ Telegram ซึ่งการใช้ภาพระเบิดขวดเพื่อปลุกในผู้กระท้วงให้กระทำกับเจ้าหน้าที่รัฐนั้นถือว่าผิดข้อตกลง

Telegram นี้มีระบบ Channel ไว้ให้สำหรับผู้ใช้งานในการกระจายข้อมูลให้ผู้รับสารจำนวนม่าก (มาแทนที่ Broadcast เดิม) โดยช่องของ Telegram นี้มี URL แบบถาวร, ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก และมีตัวนับผู้ชมเพื่อให้ทราบว่ามีผู้รับสารจำนวนกี่คนแล้ว โดยปัจจุบัน Telegram มีผู้ใช้ในอิหร่านถึง 40 ล้านคนจากประชากร 80 ล้านคนทั่วประเทศ และด้วยจำนวนผู้ใช้จำนวนมากนี้เองทำให้ Telegram เป็นแพลตฟอร์มที่มีบทบาทสำคัญกับการประท้วงรัฐบาล

ที่มา - Recode, Engadget

No Description

ภาพจาก Telegram

Get latest news from Blognone