Tags:
Node Thumbnail

เมืองกวางโจวเริ่มทดสอบบัตรประชาชนเป็นบริการในแอป WeChat โดยสามารถใช้ยื่นแทนบัตรประชาชนปกติได้ทั้งการยืนยันตัวตนเช่นการเข้าผับบาร์ ไปจนถึงการขอใบอนุญาตของราชการ

ตัวบัตรประชาชนเสมือนนี้มีสองเวอร์ชั่น คือ เวอร์ชั่นพื้นฐานที่ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัวและสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนเท่านั้น บัตรพื้นฐานนี้ใช้เพื่อยืนยันข้อมูลพื้นฐาน ส่วนเวอร์ชั่นปลอดภัยสูงต้องไปยืนยันตัวตนที่หน่วยงานความมั่นคงในท้องที่ บัตรรุ่นปลอดภัยจะสามารถใช้ซื้อตั๋วรถไฟและขอใบอนุญาตต่างๆ ที่ต้องการการยืนยันตัวตนเข้มงวดขึ้น

สำนักข่าว Global Times สำรวจประชาชนผู้ที่ขอออกบัตรประชาชนผ่านแอปเช่นนี้พบว่ามีปัญหาอยู่บ้าง บางคนไม่สามารถขอออกบัตรได้เพราะสแกนใบหน้าไม่ผ่าน

ก่อนหน้านี้จีนเคยทดสอบบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเมือง Wuhan ร่วมกับ Alipay ในปี 2016 และปีนี้เมือง Wuhan ก็อนุญาตให้บริการบางบริการของรัฐไม่ต้องใช้บัตรประชาชนเลย

ที่มา - CGTN, South China Morning Post

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: ck4u
iPhoneWindows PhoneBlackberrySymbian
on 27 December 2017 - 16:36 #1025591

ที่ต้องการการยืนยันตัวตนหนาแน่นขึ้น
น่าจะใช้คำว่า เข้มงวด มากกว่า หนาแน่น

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 27 December 2017 - 16:50 #1025592 Reply to:1025591
lew's picture

แก้ไขตามนั้นครับ


lewcpe.com, @wasonliw