Tags:
Node Thumbnail

เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเฟซบุ๊กทดสอบการแยกโพสจากสื่อต่างๆ ออกจากโพสของเพื่อนทำให้สื่อที่มีช่องทางเข้าถึงผู้อ่านได้รับผลกระทบอย่างหนัก ข่าวร้ายสำหรับสื่อที่ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์คือ Snapchat ก็ดำเนินการตามแนวทางนี้ และประกาศแยกโพสสองประเภทออกจากกันให้ชัดเจนขึ้น

ใน Snapchat เวอร์ชั่นใหม่ เมื่อเปิดแอปขึ้นมาจะมีกล้องเป็นหน้าจอแรก และแยกเมื่อปัดซ้ายจะเป็นหน้าจอเพื่อนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแชตหรือ story ส่วนหน้าจอทางขวาจะเป็นเรื่องราวจากแบรนด์, สื่อ, หรือผู้สร้างสรรค์อื่นๆ

ทาง Snapchat ระบุว่าแนวทางนี้เป็นการแยกความเป็นสังคม (social) ออกจากสื่อ (media) จากที่ผ่านมาบริการสื่อสังคมออนไลน์มักนำสองอย่างมาผสมกัน และทำให้เกิดผลลัพธ์แปลกๆ เช่น ปรากฎการณ์ข่าวปลอม

แม้ว่าตอนนี้เฟซบุ๊กจะระบุว่ายังไม่มีการขยายแนวทางการแยกสื่อออกจากเนื้อหาอื่น แต่เมื่อบริการขนาดใหญ่อย่าง Snapchat เริ่มต้นไปแล้วก็น่าสนใจว่าจะมีบริการอื่นๆ เริ่มทำตามกันในเร็วๆ นี้หรือไม่

ที่มา - Snap

Get latest news from Blognone