Tags:
Node Thumbnail

AWS เปิดตัว API ด้านภาษาชุดใหม่ทำให้ความสามารถด้านภาษาเริ่มมีฟีเจอร์เทียบเท่ากูเกิลมากขึ้น โดย API ที่เพิ่มมาได้แก่

  • Amazon Transcribe: API สำหรับแปลงเสียงเป็นข้อความ นอกจากได้รับข้อความดิบๆ แล้วยังมีแท็กเวลากำกับแต่ละคำอย่างละเอียด ทำให้สามารถสร้างซับไตเติลจากเสียงได้โดยตรง ตอนนี้ยังรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษและสเปนเท่านั้น
  • Amazon Translate: API สำหรับการแปลภาษาอัตโนมัติ รองรับ 6 ภาษา ได้แก่ อาระบิก, จีน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, และโปรตุเกส โดยต้องแปลจากภาษาอังกฤษหรือแปลไปยังภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • Amazon Comprehend: API ประมวลข้อความเพื่อวิเคราะห์หาคำสำคัญ เช่น สถานที่, แบรนด์, ชื่อสินค้า ฯลฯ พร้อมกับหาอารมณ์ของข้อความ ตอนนี้ยังรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษและสเปน

แม้ฟีเจอร์ที่เพิ่มมาจะทำให้บริการด้านภาษาของ AWS ใกล้เคียงกับกูเกิลมากขึ้น แต่จำนวนภาษาก็ยังจำกัดกว่ามาก (บริการแปลงเสียงเป็นข้อความของกูเกิลรองรับ 110 ภาษา) ทาง AWS ระบุว่าจะเพิ่มภาษาเข้ามาเรื่อยๆ

ที่มา - AWS Blog 1, 2, 3

No Description

Get latest news from Blognone