Tags:
Node Thumbnail

Dara Khosrowshahi ซีอีโอ Uber ออกแถลงการณ์วันนี้ ระบุว่าบริษัทได้ตรวจสอบและพบว่าเมื่อปลายปี 2016 ได้มีผู้แฮกเข้ามาในฐานข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ของผู้ให้บริการภายนอก และนำข้อมูลบางส่วนออกไปได้ ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ขับรถ และทะเบียนรถยนต์ ราว 6 แสนคน เฉพาะในอเมริกา นอกจากนี้ยังมีข้อมูลส่วนตัวผู้โดยสารและผู้ขับรถรวม 57 ล้านบัญชี ได้แก่ ชื่อ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ โดยไม่มีข้อมูลรหัสผ่านหรือเลขประกันสังคมหลุดออกไป

Uber ระบุว่าสำหรับผู้โดยสารนั้นเชื่อว่าไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพราะยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการทุจริตหรือนำไปใช้โดยมิชอบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดย Uber ยังคงดำเนินการตรวจสอบบัญชีที่ได้รับผลกระทบต่อไป นอกจากนี้ Uber ยังได้ยกระดับความเข้มงวดในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ให้มากขึ้นอีกด้วย

Khosrowshahi บอกว่าผู้รับผิดชอบโดยตรงกับเรื่องนี้ 2 คนได้ออกจากบริษัทไปแล้ว ซึ่งรายงานระบุว่าคือ Joe Sullivan หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย และ Craig Clark เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายที่รายงานตรงกับ Joe

Bloomberg รายงานว่า Uber ได้ติดต่อไปยังแฮกเกอร์และจ่ายเงินให้ 1 แสนดอลลาร์ เพื่อแลกกับการทำลายข้อมูลนี้

ที่มา: Uber, Business Insider และ Bloomberg

alt="Cybersecurity"

Get latest news from Blognone