Tags:
Node Thumbnail

มีรายงานว่า Maoyan แพลตฟอร์มจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ในประเทศจีน ได้รับเงินลงทุนเพิ่มเติม 1 พันล้านหยวน (150.8 ล้านดอลลาร์) จาก Tencent ทำให้มูลค่ากิจการเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ล้านหยวน ซึ่งเป็นดีลต่อเนื่องหลังจากที่ Maoyan ได้ควบรวมกิจการกับ Beijing Weiying Technology ที่ Tencent เป็นผู้ถือหุ้นหลัก

ดีลนี้เป็นก้าวสำคัญของอีกครั้งของการแข่งขันระหว่าง Tencent กับ Alibaba ที่มีแพลตฟอร์มจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ Tao Piao Piao ของตนเองเช่นกัน (ถือหุ้นผ่านบริษัทภาพยนตร์ Alibaba Pictures อีกที)

ด้าน Maoyan เผยว่าบริษัทมีส่วนแบ่งในการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ออนไลน์ของจีน 65%

ข้อมูลจาก Big Data Research ระบุว่า จีนเป็นตลาดภาพยนตร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เกือบ 80% ก็เกิดขึ้นบนออนไลน์

ที่มา: Reuters

alt="Maoyan"

Get latest news from Blognone