Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ประกาศแผนผลักดันกฎหมายบังคับให้สถานพยาบาลทั้งหมดต้องส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลาง (National Electronic Health Record - NEHR) หลังจากเปิดระบบให้สถานพยาบาลส่งข้อมูลตามสมัครใจมาตั้งแต่ปี 2011 แต่ไม่ได้รับความนิยม โดยมีสถานพยาบาลเอกชนเพียง 3% ที่เข้าร่วม จากทั้งหมดกว่า 4,000 แห่ง

แผนนี้จะเป็นการเสนอกฎหมายแก้พรบ.บริการสาธารณสุข เพิ่มข้อกำหนดว่าสถานพยาบาลต้องส่งข้อมูลกลับไปยังกระทรวง โดยร่างกฎหมายจะเข้าสู่สภาปีหน้า และหากกฎหมายผ่านก็จะให้เวลาอีก 2-3 ปีในการปรับปรุงระบบ โดยทางกระทรวงเตรียมงบประมาณไว้ 20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับการสนับสนุนให้สถานพยาบาลอัพเกรดระบบให้เชื่อมต่อกับกระทรวง

ข้อมูลใน NEHR ประกอบไปด้วยข้อมูลการรักษารวมถึงบันทึกการพบแพทย์แต่ละครั้ง, ข้อมูลการรักษา, ประวัติการแพ้, ประวัติ แต่ไม่รวมโน้ตของแพทย์ผู้รักษา

ทางกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าข้อมูลใน NEHR จะเข้าถึงได้เฉพาะแพทย์ที่คนไข้มารักษาด้วยโดยตรงเท่านั้น และหากเป็นผู้อื่นก็ต้องได้รับความยินยอม และทุกวันนี้คนไข้สามารถปฎิเสธไม่ให้แพทย์เข้าดูข้อมูลใน NEHR ได้แม้จะเป็นแพทย์ผู้รักษาโดยตรงก็ตาม ในแง่ความปลอดภัยทางกระทรวงระบุว่าความปลอดภัยจะอยู่ในระดับเดียวกับฐานข้อมูลภาษีที่เก็บข้อมูลประชาชนทุกคนอยู่แล้ว

ที่มา - Strait Times 1, 2, 3, 4

No Description

ภาพโดย DarkoStojanovic

Get latest news from Blognone

Comments

By: topty
Contributor
on 12 November 2017 - 15:22 #1018647

สิงคโปร์เตรียมบังคับรวบข้อมูลคนไข้ทั้งประเทศเข้าฐานข้อมูลเดียว จากคลีนิคถึงโรงพยาบาล

คลีนิค => คลินิก

แผนนี้จะเป็นการเสนอกฎหมายแก้พรบ.บริการสาธารณสุข

พรบ. => พ.ร.บ.

และทุกวันนี้คนไข้สามารถปฎิเสธไม่ให้แพทย์เข้าดูข้อมูล

ปฎิเสธ => ปฏิเสธ