Tags:
Node Thumbnail

Facebook เปิดตัวโครงการ Community Boost เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐฯ ให้เติบโตขึ้นและหาลูกค้าได้มากขึ้นผ่านการใช้ทักษะทางดิจิทัล ซึ่งจะจัดขึ้นใน 30 เมืองของสหรัฐฯ ในปีหน้า

ในโครงการนี้ Facebook จะทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นเพื่ออบรมทักษะดิจิทัลที่ต้องการในการทำงาน และแนะนำผู้ประกอบการถึงวิธีการเริ่มต้นที่จะใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตให้มากที่สุด

โครงการ Facebook Community Boost ถูกพัฒนาขึ้นจากความต้องการของชุมชนธุรกิจขนาดเล็กผ่านผู้ที่เคยอบรมกับ Facebook (ทางบริษัทมีโครงการ Boost Your Business ที่อบรมธุรกิจขนาดเล็กตั้งแต่ปี 2011, โครงการฮับสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ Blueprint และอื่น ๆ มาก่อนหน้านี้) ซึ่ง Community Boost จะอบรมดังนี้

  • คนที่กำลังหางาน Facebook จะอบรมเพิ่มพูนทักษะทางดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย โดยจากการศึกษาพบว่า 62% ของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐฯ ที่ใช้ Facebook กล่าวว่าทักษะนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาจ้างงาน
  • หากเป็นผู้ประกอบการ จะมีโปรแกรมอบรมวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อแปลงให้ไอเดียเป็นธุรกิจ หรือสอนวิธีการพรีเซ้นท์ออนไลน์โดยใช้ Facebook
  • หากเป็นเจ้าของธุรกิจ Facebook จะมอบหนทางที่สามารถขยายช่องทางดิจิทัลและหาลูกค้าใหม่ ๆ ให้กิจการ
  • หากคุณเพิ่งเคยเข้าสู่ออนไลน์ครั้งแรก หรือต้องการจะสนับสนุนชุมชน Facebook จะอบรมด้านความสามารถในทางดิจิทัลและความปลอดภัยออนไลน์

โครงการ Community Boost ของ Facebook นี้เตรียมจะให้บริการใน 30 เมืองของสหรัฐฯ เริ่มต้นปีหน้า ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้จากเว็บ Facebook Community Boost

ที่มา - Facebook

Get latest news from Blognone

Comments

By: topty
Contributor
on 10 November 2017 - 14:06 #1018415

โด => โดย