Tags:
Node Thumbnail

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ UIH คือผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรสำหรับองค์กร จัดทำและออกแบบโครงข่ายภายใน, บรอดแบรนด์ความเร็วสูงในองค์กร, บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรทั้งรายใหญ่และรายเล็ก, บริการคลาวด์ และเครือข่าย Fiber Optic สำหรับสื่อสารระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีลูกค้าองค์กรกว่า 4,000 แห่ง ครอบคลุมกว่า 30 ธุรกิจ

No Description

UIH เน้นให้บริการเทคโนโลยี 3 ประเภทหลัก คือ

  • การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) ครอบคลุมพื้นที่ระดับตำบลและเขตเศรษฐกิจทั่วประเทศ เพื่อขยายโครงข่ายสื่อสารไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยทางด้านโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) บนพื้นที่ 3 จังหวัดนำร่อง คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และรองรับการค้าเสรีในภูมิภาค พร้อมเพิ่มความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลมากขึ้นจาก 10 Gbps เป็น 1 Tbps เพื่อตอบรับความต้องการธุรกิจไทยที่มีความประสงค์ขยายธุรกิจไปยังทั่วโลก
  • การบริหารจัดการคลาวด์ครบวงจร (Cloud Service Management) นำเสนอบริการเชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยบริการ UIH Cloud Direct สำหรับลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าสู่ Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Microsoft Office 365 โดยตรง
  • ด้านไอทีโซลูชั่น ความปลอดภัยไซเบอร์ (IT Solutions / Security) พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการบริการที่ช่วยตรวจจับ ป้องกัน และปิดช่องโหว่ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างการบริการประเภทนี้คือ Smart Firewall Solution ในรูปของ Managed Security Services จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ปรับแต่งการใช้งานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร รวมทั้งเฝ้าระวังภัยคุกคามด้วยระบบ Auto-Configuration สามารถตั้งค่าและบริหารจัดการอุปกรณ์จากสำนักงานใหญ่ให้พร้อมใช้งานได้ภายใน 10 นาที

No Description

UIH เดินหน้าขยายโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง เพื่อตอบสนองลูกค้าองค์กรไปยังภูมิภาคต่างๆ จัดทำเครือข่ายบรอดแบนด์ 1,100 เส้นทางทั่วประเทศ เน้นหัวเมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยว และเมืองที่เชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อรองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และพันธมิตร และขยายฐานของจำนวนลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดย UIH ได้วางจุดเชื่อมต่อโครงข่ายบรอดแบนด์ไว้ 7 จุด ทั่วประเทศไทย และวางจุดเชื่อมต่อ PoP (Point of Presence) ในประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจไปทั่วโลก และรองรับการให้บริการ Cloud NextGen ที่สามารถเชื่อมต่อธุรกิจแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน โดยเจาะตลาดเคเบิ้ลท้องถิ่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ UIH ยังเป็นหนึ่งในสามบริษัทหลักที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลด้วย

ล่าสุด Frost & Sullivan องค์กรทำวิจัยระดับโลก มอบรางวัลผู้ให้บริการในประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศด้านการให้บริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง หรือรางวัล 2017 Thailand Enterprise Data Communication Service Provider of the Year ให้บริษัท UIH โดยพิจารณาจากการบริการสามด้านที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น รวมทั้งความมุ่งมั่นและพัฒนาด้านการให้บริการของ UIH อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อยอดความโดดเด่นของบริการด้าน Managed Services จากปี 2016 ที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรผู้บริหารจัดการไอซีทีครบวงจรในประเทศไทย (2016 Thailand Managed Service Provider of the Year)เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในยุคติจิตอล และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมการพัฒนาบริการอย่างมีกลยุทธ์ ส่งมอบบริการแบบ Auto-Configurations เพิ่มความรวดเร็ว และความคล่องตัวของการทำงาน อีกทั้งได้พิจารณาหลักเกณฑ์จากการขยายฐานของจำนวนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Mr. Nishchal Khorana ผู้บริหารตำแหน่ง Digital Transformation Director จาก Frost & Sullivan กล่าวว่า ประเทศไทยมีความต้องการใช้งานดาต้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่มลูกค้าองค์กรและคอนซูเมอร์ ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของผู้ให้บริการเทคโนโลยีในการสร้างรายได้ ท่ามกลางภาวะการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมไอซีที โดย UIH มีฐานลูกค้าองค์กรที่แข็งแกร่ง มีประสบการณ์ในการให้บริการเครือข่ายไฟเบอร์องค์กร จึงมีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรได้เป็นอย่างดี

No Description

คุณสันติ เมธาวิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส UIH กล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา UIH มีความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรทุกกลุ่มธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การได้รับรางวัลจาก Frost & Sullivan อีกครั้งในปีนี้ ถือเป็นเครื่องตอกย้ำความสำเร็จและมาตรฐานในการให้บริการเป็นอย่างดี

No Description

Frost & Sullivan Award เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดย Frost & Sullivan ถือเป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ มีประสบการณ์ในการร่วมงานกับบริษัทขนาดใหญ่กว่า 100 บริษัททั่วโลก

Get latest news from Blognone