Tags:
Node Thumbnail

YouTube เผยว่า ปัจจุบันเด็กๆ มีช่องทางดูคอนเทนต์สำหรับเด็กอยู่แล้วคือ YouTube Kids แต่เด็กย่อมโตขึ้นและได้รับประสบการณ์ดิจิทัลมากขึ้น YouTube จึงเพิ่มฟังก์ชั่นหน้าตาการใช้งานที่โตตามวัยเด็ก โดยเด็กเล็กจะเห็นหน้าโปรไฟล์ที่มีตัวอักษรน้อย ส่วนเด็กโตจะเห็นว่ามีคอนเทนต์มากขึ้นในหน้าหลัก โดยระบบจะอ้างอิงจากปีเกิดของเด็กที่กรอกเข้ามา

อีกฟังก์ชั่นที่เพิ่มมาคือ ผู้ปกครองสามารถคัดกรองเนื้อหาเบื้องต้นก่อนที่จะให้เด็กๆ ใช้งาน และยังพาสเวิร์ดลับสำหรับเด็กบางคนที่อยากกันพี่น้องออกไป ไม่ให้รู้ว่าเข้าชมอะไรบ้าง (แต่คอนเทนต์นั้นยังตั้งอยู่บนการตั้งค่าเบื้องต้นโดยผู้ปกครอง) และสามารถยกเลิกพาสเวิร์ดในภายหลังได้

No Description

ที่มา - YouTube Blog

Get latest news from Blognone