Tags:
Node Thumbnail

Yelp เว็บรีวิวร้านและอาหารและธุรกิจบริการ ออกรายงานผลการประเมินเศรษฐกิจท้องถิ่นชื่อว่า Yelp Local Economic Outlook โดยนำข้อมูลธุรกิจและรีวิวใน Yelp มาวิเคราะห์ร่วมกับทีมฝ่ายเนื้อหาและนักวิทยาศาสตร์ของบริษัท เพื่อค้นหา 50 เมืองในอเมริกาที่มีโอกาสสูงสำเร็จการทำธุรกิจ ตลอดจน 50 ย่านที่น่าสนใจ และ 10 หมวดธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง

Carl Bialik ผู้ดูแลข้อมูลของ Yelp บอกว่าด้วยปัจจัยที่หลากหลายซึ่งส่งผลต่อการทำธุรกิจ พื้นที่จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ และข้อมูลของ Yelp ก็ช่วยแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในหลายมิติ ทั้งยังมีความรวดเร็วกว่าการเก็บข้อมูลของหน่วยงานรัฐ โดยรายงานนี้จะมีการนำเสนอออกมาต่อเนื่องเป็นระยะ และปรับปรุงปัจจัยที่ใช้ในการจัดอันดับด้วย

ตัวอย่างข้อมูลที่ที่ Yelp ใช้ในการวัดผลอาทิ ระยะเวลาที่ธุรกิจยังเปิดให้บริการ, จำนวนร้านเปิดใหม่ในช่วงเวลาหนึ่ง, จำนวนรีวิว, จำนวนการเปิดดูหน้าธุรกิจนั้นๆ แล้วนำมาสร้างตัวต้นแบบว่าแต่ละเมืองมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน โดยเมืองที่ได้อันดับหนึ่งครั้งนี้คือเมือง Charlotte รัฐ North Carolina ส่วนย่านอันดับหนึ่งคือ Stonestown ใน San Francisco และกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสมากที่สุดคือร้านอาหาร

ที่มา: Yelp

alt="Yelp"

Get latest news from Blognone