Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ประเทศนามิเบียประกาศให้เจ้าของบ้านที่ปล่อยเช่าผ่านระบบ Airbnb ต้องมาลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการท่องเที่ยวก่อนสิ้นปีนี้ ซึ่งผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุก

ภายใต้กฎหมายของนามิเบีย การจัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีห้องนอนสองห้องหรือมากกว่า จะต้องลงทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศ โดยหากผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษปรับหรือจำคุก 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่ง Digu Noabeb ซีอีโอของ Namibia Tourism Board ได้ให้สัมภาษณ์กับ Reuters ว่า ทางเราต้องการการันตีสุขภาพและความปลอดภัยของแขก แต่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยหากไม่มีการลงทะเบียนหรือกำกับใด ๆ

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: suotirips
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 21 October 2017 - 10:03 #1014592
suotirips's picture

ชาวนานั่งเมากันทั้งวันเลย

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 21 October 2017 - 15:20 #1014647 Reply to:1014592

ก็ว่าเมาอะไรต้องกลับไปดูหัวข้อข่าวใหม่ทันใด XD

By: nessuchan
iPhoneAndroidWindows
on 21 October 2017 - 12:01 #1014610
nessuchan's picture

คือถ้าไม่ดูเถื่อนทราเวลก็ไม่รู้จักประเทศนี้