Tags:
Node Thumbnail

หลังจากอเมซอนออก Oasis รุ่นสองไป วันนี้ทางอเมซอนก็ออกอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่น 5.8.11 สำหรับเครื่องรุ่นใหม่ โดยอัปเดตรอบนี้สำหรับอุปกรณ์ในรุ่นที่หกขึ้นไป อันได้แก่ Kindle Oasis (2016), Voyage, Kindle (2014, 2016) และ Paperwhite (2013, 2015) ครับ

ส่วนตัวอัปเดตย่อยใหม่ครั้งนี้มีอะไรที่ปรับปรุงไปบ้างนั้น นอกจากคำอธิบายกว้างๆ ว่า ปรับปรุงประสิทธิภาพ (performance improvements) แล้วยังมีการปรับปรุงฟีเจอร์เล็กน้อย 3 ข้อดังนี้ครับ

ปรับความหนาฟอนต์ได้แล้ว: ที่ผ่านมาผู้ใช้คินเดิลไม่เคยปรับความหนาของฟอนต์เองได้เลย ซึ่งฟอนต์บางตัวจะบางอ่านยากโดยเฉพาะเครื่องรุ่นหลังๆ ที่หน้าจอละเอียด จนอเมซอนต้องออกฟอนต์ตัวหนามาแก้ปัญหา อย่างในกรณีฟอนต์ Ember/Ember Bold มาบัดนี้เราสามารถเลือกปรับความหนาของฟอนต์เพิ่มเติมได้เองอีก 5 ระดับครับ พร้อมกันนี้ก็ได้ตัดฟอนต์รุ่นหนาอย่าง Ember Bold ออกไป

เพิ่มตัวเลือกขนาดฟอนต์มากขึ้น: จากเดิมมีแค่ 8 ขนาด ของใหม่ปรับได้ละเอียดขึ้นเป็น 14 ขนาด

No Description

ปรับปรุงหน้าผลการค้นหาในเล่ม: จากเดิมจะมีแค่ระบุย่อหน้ารอบๆ คำค้นที่เจอ พร้อมระบุตำแหน่ง (location) ซึ่งหลายครั้งก็จะไม่แน่ใจเวลากดข้ามไปอ่านว่าใช่ส่วนที่ต้องการจริงหรือไม่ ของใหม่จะมีการระบุชื่อบทในหนังสือเพิ่มในผลการค้นหา ทำให้มั่นใจได้มากขึ้นก่อนจะกดไปว่าน่าจะใช่เนื้อหาที่ตัวเองต้องการ

No Description

ตัวอัปเดตมีขนาดประมาณ 200 MB ซึ่งจะถูกโหลดและติดตั้งผ่าน OTA หรือถ้าไม่อยากรอสามารถโหลดตัวอัปเดตมาจากเว็บไซต์มาติดตั้งเองโดยแยกตามรุ่นดังนี้ครับ

ที่มา: Amazon

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 12 October 2017 - 23:48 #1013142
tekkasit's picture

ยังไม่มีฟีเจอร์แสดงผลแบบกลับดำขาว (inverse black/white) สำหรับอ่านกลางคืนแบบ Oasis รุ่นสองนะครับ