Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ในประเทศญี่ปุ่นจะมีบริการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความเครียดในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกับเด็กมัธยม ไม่ว่าจะจากโรงเรียน จากงาน สังคมหรือแม้แต่การถูกแกล้ง (bully) ในลักษณะคล้ายจิตแพทย์แต่ไม่ใช่จิตแพทย์ (แต่ผู้ให้คำปรึกษาต้องมีใบอนุญาต) โดยตอนนี้รูปแบบการให้คำปรึกษานี้เริ่มเปลี่ยนแปลง จากที่มีแค่ผ่านทางโทรศัพท์ ตอนนี้หนึ่งในผู้ให้บริการนี้ในจังหวัดนางาโนะ เริ่มปรับรูปแบบการให้บริการจากโทรศัพท์มาเป็นผ่านทาง LINE แทนแล้ว

อย่างไรก็ตามการบริการผ่าน LINE ยังอยู่ในช่วงทดสอบเท่านั้น โดยในช่วงสัปดาห์แรกผู้ให้คำปรึกษาได้รับคำร้องเพื่อให้คำปรึกษาผ่าน LINE เข้ามามากกว่าโทรศัพท์ถึง 25 เท่า เฉลี่ยเป็น 170 เคสต่อวัน ขณะที่ผู้ให้คำปรึกษาสามารถรับมือได้เฉลี่ย 45 เคสเท่านั้น ทำให้หลายๆ ครั้งผู้ให้คำปรึกษาต้องพิมพ์ผ่านคีย์บอร์ดมือเป็นระวิง เพื่อไม่ให้นักเรียนที่ติดต่อเข้ามารู้สึกว่าถูกมองข้ามหรือไม่สนใจ

alt="pexels-photo-427747"
ภาพจาก Pixels

หนึ่งในสาเหตุที่การพูดคุยลักษณะนี้ผ่าน LINE ได้รับความนิยมมากกว่าโทรศัพท์ น่าจะเกิดจากการที่เด็กๆ รู้สึกเป็นส่วนตัวมากกว่าและไม่ต้องเปิดเผยตัวตนเท่ากับการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามบริการผ่านโทรศัพท์จะยังคงมีอยู่ต่อไป สำหรับกรณีฉุกเฉินอย่างเวลาที่เด็กอยากฆ่าตัวตายหรือมีปัญหาที่ต้องการความใส่ใจ การพูดคุยผ่านโทรศัพท์น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า LINE

ทั้งนี้กระทรวงการศึกษาร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงกีฬา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนจะทำแบบสำรวจและศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการให้คำปรึกษาผ่านโซเชียลมีเดียในอีก 10 จังหวัดเพิ่มเติมในช่วงปีหน้า

ที่มา - Japan Times

Get latest news from Blognone

Comments

By: akebin on 11 October 2017 - 12:31 #1012777
akebin's picture

จากกงาน --> จากงาน

By: topty
Contributor
on 11 October 2017 - 18:08 #1012849 Reply to:1012777

การทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี => กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By: readonly
iPhone
on 11 October 2017 - 14:13 #1012793
readonly's picture

ทำให้หลายๆ ครั้งผู้ให้คำปรึกษาต้องพิมพ์ผ่านคีย์บอร์ดมือเป็นระวิง

เห็นภาพเลย คนพิมพ์ข้อความ 5-6 คน ล้อมรอบคนคิดคำสนทนาคนเดียว "เอาไงดีครับพี่ น้องเขาถามว่าทำไมถึงตอบช้าจัง " >_<"

By: whitebigbird
Contributor
on 12 October 2017 - 07:57 #1012933
whitebigbird's picture

ถ้าในไทย เจอคนเข้ามาปรึกษาแบบ

"พริๆ คร๊นูมีปังหาชีวิด บับแว่ช่วงเน้ นูเพ่งอกหักมาคร๊ ~* นูกำลังเคียจมั่กเลย ~(° °~) ยั่กถามพริแว่นูจาทามงายดีคร๊ (+ _*)~"

อาจทำให้ที่ปรึกษาเครียดแทน

By: ageorge21
iPhoneAndroid
on 12 October 2017 - 09:59 #1012963
ageorge21's picture

ต่อไปบ้านเราอาจจะมีแบบ แนวดูดวงกันผ่าน line ก็เป็นได้