Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

สหภาพยุโรปสั่งให้ Amazon ชดใช้การเลี่ยงภาษี หลังจากที่ใช้เวลาสืบสวนในกรณีการเลี่ยงภาษีของ Amazon มากว่า 3 ปี โดยเรื่องราวการเลี่ยงภาษีของบริษัทเกิดขึ้นตั้งแต่ดีลภาษีพิเศษที่เกิดขึ้นกับ Luxembourg ตั้งแต่ปี 2006 ซึ่ง Amazon จะต้องชดใช้เงินที่เลี่ยงภาษีทั้งหมดคิดเป็นจำนวนเงิน 250 ล้านยูโร พร้อมดอกเบี้ย

Margrethe Vestager หัวหน้าฝ่ายควบคุมด้านการป้องกันการผูกขาดของสหภาพยุโรปกล่าวว่า Luxembourg นั้นให้ผลประโยชน์ด้านภาษีที่ผิดกฎหมาย โดยผลลัพธ์คือกำไรของ Amazon ถึง 3 ไตรมาสไม่ต้องจ่ายภาษี หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ Amazon ได้รับอนุญาตให้จ่ายภาษีน้อยกว่าบริษัทท้องถิ่นถึง 4 เท่า ภายใต้กฎหมายภาษีเดียวกัน

รัฐบาลประเทศ Luxembourg กล่าวว่า Amazon นั้นถูกเก็บภาษีตามกฎหมายที่บังคับใช้ในเวลานั้น และ Amazon ไม่ได้รับสิทธิพิเศษจากภาครัฐ ส่วนฝั่งโฆษกของ Amazon กล่าวว่าทางบริษัทนั้นไม่ได้รับการปฏิบัติใด ๆ จาก Luxembourg อย่างเป็นพิเศษ และจ่ายภาษีเต็มจำนวน โดยทาง Amazon จะศึกษากฎของคณะกรรมการและตัดสินใจทางเลือกด้านกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการอุทธรณ์ด้วย

ที่มา - Recode

Get latest news from Blognone

Comments

By: Holy
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 5 October 2017 - 09:32 #1011578
Holy's picture

เมื่อก่อนผมก็งงว่าทำไมต้องเป็น CRC Luxembourg S.à r.l ในเมื่อห้างอยู่เยอรมันบ้างอะไรบ้าง

ตอนนี้เข้าใจแล้ว.....