Tags:
Node Thumbnail

นับตั้งแต่เครื่องพิมพ์ 3 มิติเริ่มเป็นที่แพร่หลาย ภาครัฐพยายามรับมือและป้องกันการใช้งานเทคโนโลยีนี้อย่างผิดประเภท อาทิ การพิมพ์ปืน ล่าสุดเมืองฉงชิ่งในประเทศจีน บังคับให้บริษัทที่ครอบครองเทคโนโลยีนี้ต้องลงทะเบียนกับภาครัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์ 3 มิติถูกใช้งานไปในทางที่ผิด

การลงทะเบียนของบริษัทเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่ม "อุตสาหกรรมพิเศษ" โดยบริษัทจะต้องมอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีให้กับทางการ ไปจนถึงมาตรการความปลอดภัย, ข้อมูลส่วนตัวของหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม Kwok Ka Wai ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลของมหาวิทยาลัยฮ่องกง แสดงความเป็นห่วงว่ากฎหมายลักษณะดังกล่าวในฉงชิ่ง อาจถูกนำไปใช้งานในทางที่ผิดโดยภาครัฐ (abuse) ส่วนตัวเขาเองมองว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิติเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง ที่อาจถูกนำไปใช้งานในทางที่ผิด แต่ตัวมันเองไม่ได้สามารถออกแบบหรือปรับแต่งเพื่อใช้งานในลักษณะ (ที่ผิด) นั้นได้ อย่างข้อจำกัดในซอฟต์แวร์สำหรับการพิมพ์สิ่งของที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรืออาวุธอย่างปืน

ที่มา - SCMP

3DPrinter

Get latest news from Blognone

Comments

By: whitebigbird
Contributor
on 14 September 2017 - 17:27 #1007695
whitebigbird's picture

ที่สงสัยคือ สมมติมีอาชญากรรมและตรวจพบปืนที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ 3D การลงทะเบียนมันจะช่วยพิสูจน์ หรือป้องปรามอย่างไร