Tags:
Node Thumbnail

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ สพร. แถลงว่าได้ร่วมมือกับ Autodesk ในการใช้ซอฟต์แวร์ Remake ทำแบบจำลองโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลสามมิติ คนทั่วไปเข้ามาดูได้ผ่านเว็บไซต์ ตั้งเป้าหาพิพิธภัณฑ์ร่วมโครงการให้ได้ 1,500 แห่งภายใน 5 ปี

No Description

ราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการ สพร. กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ไม่สามารถจัดงานแสดงงาน และโบราณวัตถุที่มีทั้งหมดในไทยต่อสาธารณชนได้ เพราะมีข้อจำกัดหลายประการ เราจึงนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาตรงนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงโบราณวัตถุง่ายขึ้น

ศิริพร เฟื่องฟูลอย นักจัดการความรู้อาวุโส สพร. ระบุว่า สพร. เริ่มใช้เครื่องสแกนเลเซอร์แปลงวัตถุโบราณเป็นไฟล์ดิจิทัลตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว และพบว่ามีราคาสูง สพร.เลือกใช้ Remake ของ Autodesk สแกนวัตถุให้ออกมาเป็นสามมิติ ปรับแต่งเพิ่มเติมได้ เช่น ปรับสีพื้นผิวให้ชัดเพื่อจะได้เห็นลวดลาย ข้อความที่สลักบนวัตถุ เพิ่มเสียงและข้อความได้ ดูวัตถุได้รอบ 360 องศา ด้านราคา คุณศิริพรไม่ได้ระบุตัวเลขการลงทุน บอกเพียงว่าราคาไม่สูง ด้วยเป็นเงินจากงบประมาณกลางจึงต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าด้วย

ขณะนี้โครงการยังอยู่ในเฟสแรก โดยเริ่มจากจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีแก่พิพิธภัณฑ์ใน 5 ภูมิภาค ภาคกลางคือ มิวเซียมสยาม ภาคเหนือคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร ภาคใต้คือ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภาคตะวันออกคือ พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

ธัตจานา ตามบาโซวา ผู้จัดการอาวุโสด้านผลิตภัณฑ์ Autodesk บอกว่า Autodesk ยังทำโครงการกับสถาบันสมิธโซเนียน สถาบันการศึกษาและพิพิธภัณฑ์ที่บริหารจัดการและได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและจากผู้บริจาคต่างๆ ทำ The Smithsonian 3D Explorer เข้าถึงผลงานในพิพิธภัณฑ์แบบ interactive ผ่านเว็บไซต์ มือถือ และ VR โดยใช้ซอฟต์แวร์ Project Play

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 31 August 2017 - 15:01 #1004976
panurat2000's picture

ภาคกลางงคือ มิวเซียมสยาม

ภาคกลางง => ภาคกลาง