Tags:
Node Thumbnail

ด้วยรายได้จากตัวซอฟต์แวร์ที่ยังเพิ่มขึ้นรวมถึงการขยายตัวของฐานลูกค้าในกลุ่มคลาวด์ ทำให้ผลประกอบการของ SAP ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ภาพรวมหลังผ่านไตรมาสที่ 2 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2017) คือ

  • ลูกค้าใหม่ในธุรกิจคลาวด์เพิ่มขึ้นกว่า 30%
  • กำไรจากซอฟต์แวร์หลักเพิ่มขึ้น 5% มากกว่าไตรมาสที่ 2 ของปี 2016
  • กำไรจากการดำเนินงานลดลง 27% ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) แต่เพิ่มขึ้น 4% ตามรายงานทางการเงินของบริษัทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
  • มีลูกค้า SAP S/4 HANA แล้วทั้งหมด 6,300 ราย เพิ่มขึ้นกว่า 70% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนมิถุนายนปี 2016
  • ด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทำให้มีมูลค่าในการซื้อหุ้นคืนสูงถึง 500 ล้านยูโรภายในปี 2017 ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นกว่า 20% ในช่วงครึ่งปีแรก

alt="alt text"

ที่มา - SAP News

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 2 August 2017 - 10:44 #1000813
panurat2000's picture

เพิ่มขึ้นกว่า 70% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวเมื่อปีที่แล้ว

ช่วงเวลาเดียว ?

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 2 August 2017 - 11:48 #1000829 Reply to:1000813
btoy's picture

ปรับไปละครับ ปรับไปหลายจุดเลย 555


..: เรื่อยไป