Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Uber ประกาศว่าจะหยุดให้บริการในมาเก๊า ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคมเป็นต้นไป ซึ่งเป็นการประกาศหยุดให้บริการเป็นครั้งที่สอง (ก่อนหน้านี้เมื่อกันยายน 2016)

ในการประกาศหยุดให้บริการครั้งที่แล้ว Uber ให้เหตุผลว่าประสบปัญหาในการทำธุรกิจทางด้านกฎหมาย ส่วนครั้งนี้ก็ให้เหตุผลคล้ายกัน โดยปิดท้ายหวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมาให้บริการในมาเก๊าอีกครั้ง

ที่มา: Uber และ Reuters

alt="Uber in Macau"

Get latest news from Blognone