Tags:
Node Thumbnail

ในงาน Startup Thailand 2017 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6-9 กรกฎาคมนี้ มีความเคลื่อนไหวสำคัญจากสตาร์ทอัพสายสุขภาพ กล่าวคือสตาร์ทอัพสุขภาพในประเทศไทยกว่า 30 บริษัท รวมตัวกัน เตรียมจัดตั้งเป็นสมาคม Health Startup Network (HSN) หวังปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมาย อำนวยความสะดวกในการสร้างนวัตกรรมใหม่ และลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ

No Descriptionนายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้จัดการโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, นพ.ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส., นายวัชระ เอมวัฒน์ นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ และ นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ผู้ก่อตั้งและ CEO Ruckdee Consultancy

เครือข่ายสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์ (Health Startup Network) เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างสินค้าและบริการเช่น บริการทางการแพทย์ทางไกล บริการส่งเสริมสุขภาพ บริการค้นหาและนัดหมายแพทย์ บริการจัดหาผู้ดูแลที่บ้าน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพและการแพทย์ เทคโนโลยี IoT เทคโนโลยี Blockchain ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล ร้านยา คลินิก

นอกเหนือจากสตาร์ทอัพ สมาคม HSN ยังมีพาร์ทเนอร์คือ สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สสส)., สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สมุนไพรอภัยภูเบศร, แพทยสภา เป็นต้น

No Description

นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ผู้ก่อตั้งและ CEO Ruckdee Consultancy ตัวแทนสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยระบุว่าทางสมาคมมีพันธกิจหลัก คือ สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านสุขภาพ สร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพสุขภาพมากขึ้น

นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้จัดการโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ระบุว่า เราเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนสตาร์ทอัพไปพัฒนาต้นแบบ และเราหวังจะลดความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้สตาร์ทอัพแต่ละรายทำผลงานออกสู่ตลาดได้ เนื่องจากไทยมีข้อกำหนดและกฎหมายทางการแพทย์มากมาย เราจะทำอย่างไรให้การดำเนินธุรกิจง่ายขึ้น จากเดิมที่เราอยู่กันอย่างโดดเดี่ยว กระจัดกระจายกัน การรวมกลุ่มกันจะช่วยให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่สร้างแรงกระเพื่อมได้มากกว่าเดิม

ด้าน นพ.ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. ระบุว่า สสส. ทำเรื่องเทคโนโลยีสุขภาพมามาก อยากให้เข้าใจว่า Health และ Medical เป็นเรื่องเดียวกัน นิยามคำว่าสุขภาพ ไม่ใช่แค่ความเจ็บป่วย รักษา และการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงวิธีคิดทุกอย่างที่ทำให้เราใช้ชีวิตดีขึ้น มันคือเรื่องสุขภาพทั้งนั้น สสส. คาดหวังคนรุ่นใหม่จะช่วยต่อเติมนิยามคำว่า Health ได้อย่างเห็นผลมากขึ้น สสส.มีองค์ความรู้ มีทุน มีเครือข่าย มีสิ่งที่ทำให้ความฝันของสตาร์ทอัพเป็นจริงได้

แผนการและเป้าหมายปีต่อปีของ HSN

  • ปี 2017 จัดตั้งสมาคม ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน, ทำฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมธุรกิจ และ White Paper/ Opportinity Analysis, ขยายความร่วมมือไปยังภูมิภาคอื่น เช่น จังหวัดขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ ระยอง รวมทั้งทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายต่อไป
  • ปี 2018 จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพสายสุขภาพโดยเฉพาะ
  • ปี 2019 เกิดเครือข่าย Health Tech ที่เข้มแข็ง สามารถหาผู้เข้าร่วมได้มากกว่า 100 ราย
  • ปี 2020 เป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพสุขภาพในอาเซียน

ช่องทางติดต่อของสมาคม HSN คือ Facebook Health Tech Startup Thailand

Get latest news from Blognone

Comments

By: adirak
ContributoriPhone
on 7 July 2017 - 16:04 #997085
adirak's picture

อย่าลืมนะครับว่า startup อย่าหวังกำไรเยอะ ต้องอยู่อย่างพอเพียง อิอิ
Ref: https://www.blognone.com/node/93719


I'm a n00b