Tags:
Node Thumbnail

เราเริ่มเห็นหลายบริษัทในหลายอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีบล็อคเชนมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ล่าสุดเป็นกรณีของบริษัท Daimler AG ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมัน (ผู้ผลิต Mercedes-Benz) ได้ทดลองนำเอาระบบบล็อคเชนจากโครงการ Hyperledger มาใช้งานกับระบบการเงินของบริษัท

จุดประสงค์ของ Daimler คือต้องการนำบล็อคเชนมาเป็นตัวกลางในกระบวนการด้านการเงินระหว่างบริษัทและนักลงทุน ที่ปกติจะเสียเวลาราวๆ 10 สัปดาห์เมื่อผ่านตัวกลางอย่างธนาคาร ขณะที่การทดสอบระบบบล็อคเชนที่ทุกอย่างทำผ่านระบบดิจิทัล 100% ปรากฎว่าช่วยให้กระบวนการข้างต้นเร็วขึ้นอย่างมาก (considerably faster)

ผู้บริหารของ Daimler ระบุด้วยว่าอยากจะนำบล็อคเชนไปใช้งานในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมด้วยอย่างลูกค้าสัมพันธ์, การขาย, มาร์เก็ตติ้ง, ระบบจัดการซัพพลายเออร์และบริการดิจิทัลต่างๆ

ที่มา - Auto Finance News

Get latest news from Blognone

Comments

By: zartre
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 4 July 2017 - 15:34 #996488
zartre's picture

Daimler รึเปล่าครับ