Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

มาตรฐาน Unicode เดินทางมาถึงเวอร์ชัน 10.0 แล้ว มีอีโมจิเพิ่มเข้ามาใหม่ 56 ตัว หนึ่งในนั้นคือสัญลักษณ์ Bitcoin และสัญลักษณ์อื่นๆ รวมกันกว่า 8,518 ตัว ทำให้ตอนนี้ Unicode มีสัญลักษณ์และอีโมจิแล้วทั้งหมด 136,690 ตัว

จากที่ในเวอร์ชัน 9.0 Unicode เริ่มเพิ่มสัญลักษณ์และภาษาที่มีคนใช้น้อย เวอร์ชันนี้ยังคงแนวทางเดิมด้วยการเพิ่มภาษา Gondi ในอินเดียตอนกลางและตะวันออกเฉียงใต้, Nüshu ภาษาโบราณในจีนที่ถูกใช้สำหรับการเขียนกวีโดยผู้หญิง ถูกใช้มาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 20, ภาษา Soyombo และ Zanabazar Square ภาษามองโกล และนำไปเขียนภาษาทิเบตและสันสกฤตได้ด้วย

Unicode 10.0 เป็นเวอร์ชันแรกที่ออกมาตรฐานพร้อมๆ กับออกโค้ดให้ผู้ผลิตนำไปใช้งาน

ที่มา - Unicode

Get latest news from Blognone

Comments

By: jaideejung007
ContributorWindows PhoneWindows
on 25 June 2017 - 12:45 #995040
jaideejung007's picture

เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเครื่องเราใช้ Unicode เวอร์ชันไหน หรือยังไงนะครับ