Tags:
Node Thumbnail

Pinterest เจอปัญหากับแบรนด์ต่างๆ ว่าทำโฆษณายากกว่า Facebook และ Google เพราะพฤติกรรมผู้ใช้มีความหลากหลาย ไม่เจาะจงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้ทำโฆษณาเจาะกลุ่มผู้ใช้ Pinterest ที่มีอยู่ประมาณ 175 ล้านคนได้ยาก Pinterest จึงพยายามทำระบบให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้มากขึ้น โดยเพิ่มฟังก์ชั่นเล่นวิดีโอบนไทม์ไลน์อัตมัติให้บรรดาพาร์ทเนอร์

Mike Bidgoli หัวหน้าด้านผลิตภัณฑ์ของ Pinterest ระบุว่า ผู้ใช้จำนวนหนึ่งดูเนื้อหาผ่านไทม์ไลน์หน้าแรกของ Pinterest กันมากขึ้น การมีวิดีโอโฆษณาช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้มากขึ้น และวิดีโอช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจแบรนด์มากขึ้นด้วย

ส่วนปัญหาเสียงรบกวนที่มาพร้อมวิดีโออัตโนมัติ Bidgoli ผู้ใช้สามารถตั้งค่าปิด autoplay ได้

No Description

ที่มา - Techcrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 25 May 2017 - 14:40 #989143
panurat2000's picture

โดยเพิ่มฟังก์ชั่นเล่นวิดีโอบนไทม์ไลน์อัตมัติให้บรรดาพาร์ทเนอร์

อัตมัติ => อัตโนมัติ