Tags:
Node Thumbnail

Tencent บริษัทด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2017 มีรายได้รวม 7,182 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 55% จากไตรมาสเดียวกันในปี 2016 และมีกำไรสุทธิ 2,109 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 57%

เกมออนไลน์เป็นธุรกิจทำเงินหลักของ Tencent ในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งมีรายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นถึง 34% โดยมีเกม Honour of Kings ซึ่ง Tencent เป็นผู้พัฒนาเกมนี้เองเป็นตัวทำเงินหลัก ส่วน WeChat แอพแชทหลักของบริษัทก็มีผู้ใช้เพิ่มขึ้น 23% เป็น 938 ล้านราย ซึ่งน่าจะทะลุ 1 พันล้านได้ภายในปีนี้

กลยุทธ์ของ Tencent ในตอนนี้คือการผสมผสานทั้งการเป็นผู้ผลิตเนื้อหาเอง และเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มในการกระจายเนื้อหาไปพร้อมกัน (ใช้คำเรียกว่า Marvel+Netflix) ไตรมาสที่ผ่านมามีตัวอย่างเช่น ร่วมลงทุนในภาพยนตร์ Kong: Skull Island และผลิตซีรี่ส์ฉายผ่าน QQ เรื่อง Candle in the Tomb

ที่มา: Tencent และ Bloomberg

alt="Tencent"

Get latest news from Blognone

Comments

By: Aoun
AndroidWindows
on 18 May 2017 - 15:35 #987741

ใช้ WeChat เพราะไฟต์บังคับจริงๆ

By: gotobanana
iPhoneAndroidBlackberrySymbian
on 18 May 2017 - 16:11 #987753 Reply to:987741
gotobanana's picture

+1 ทำงานกับคนจีนไงก็ต้องใช้