Tags:
Node Thumbnail

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA เดินหน้าสานต่อพันธกิจส่งเสริม สตาร์อัพ ไทย นำผู้ชนะโครงการ Digital Start UP 40 ทีม ร่วมกิจกรรม “Level Up Camp” หวังยกระดับทักษะแบบรอบด้าน ก่อนก้าวนำเสนอผลงานให้นักลงทุน

การก้าวสู่ “ดิจิทัลอีโคโนมี” (Digital Economy) หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของพัฒนาประเทศคือการส่งเสริมให้เกิด สตาร์ตอัพ ที่มีศักยภาพ ให้สามารถเติบโตได้อย่างหยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษนี้ เนื่องจากกระบวนการดำเนินชีวิตของผู้คนได้ก้าวไปสู่การเชื่อมโยงที่ง่ายดาย และรวดเร็วมากขึ้น จากการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกติดตัว (Device) และสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ซึ่งส่งผลให้เกิดรูปแบบของการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้บริโภคในทุกระดับตั้งแต่ องค์กรธุรกิจ จนไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งหากติดตามความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันจะพบว่ามี ผู้ให้บริการใหม่ๆเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมาจากทุกทิศทุกทางทั้งจากในประเทศเอง และจากทั่วโลก โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กำลังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Disruption) ในเชิงโครงสร้างของธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมพลังงาน การบริการสาธารณสุข การศึกษา อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมทางด้านคมนาคม อุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมการเงิน หรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐบาลเองก็ตาม

No Description

Goal Level Up…!!

นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA กล่าวว่า การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่จากต่างประเทศที่มาพร้อมเทคโนโลยีอันทันสมัยจากต่างแดน ได้ทำให้เกิดการสูญเสียรายได้จากการลงทุนภายในแต่ล่ะอุตสาหกรรม และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาล ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีของไทยมีความศักยภาพไม่แพ้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ เพียงแต่ขาดการทักษะ และองค์ความรู้ที่จะพัฒนาให้ดีเทียบเท่า หรือมากกว่า จนสามารถสร้างความสนใจให้แก่นักลงทุน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีของไทย มีทักษะเพิ่มขึ้น ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA จึงได้เดินหน้าโครงการ Digital Startup และจัดกิจกรรม “Level Up Camp” ขึ้น ในช่วง 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม และเพื่อให้เกิด Digital Entrepreneurship ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand 4.0) ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

โดยกิจกรรม Level Up Camp ผู้ประกอบการกว่า 40 ราย ที่เข้าร่วม ได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับดำเนินธุรกิจ สตาร์ตอัพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขในจุดอ่อน เสริมสร้างในจุดแข็ง และปรับปรุงพัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถใช้งานได้จริง ทั้งสามารถต่อยอดไปสู่การดำเนินธุรกิจได้ โดยในงานได้ กูรู ผู้คร่ำหวอดในวงการ สตาร์ตอัพ อาทิ

นายแพทย์ศุภชัย ปาจาริยานนท์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ซึ่งมาให้ความรู้ในหัวข้อ "Die or Survive in the age of Digital" คุณเอกราช คงสว่างวงศา ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้ในหัวข้อ "Scale-up your Business with Microsoft Azure" ดร.ศรีหทัย พรหมณี หัวหน้าฝ่ายเอไอเอส สตาร์ทอัพ มาให้ความรู้ในหัวข้อ "Tips for a Winning Pitch" และคุณกัมปนาท วิมลโนท ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงศรีฟินโนเวต จำกัด เผยมุมมองในส่วนของ VC มาให้ความรู้ ในหัวข้อ "What VC are looking for in Thai Startup & How to EXIT?"

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากการโค้ช 5 ท่าน ได้แก่ คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา ผู้ก่อตั้ง AVA : First Personal Robo – Advisory 2017 และประธานกรรมการบริหาร Market Anyware , คุณปกรณ์ ลี้สกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟีนีมา จำกัด, คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด , คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท จิสทิกซ์ จำกัด และคุณเฉลิมยุทธ์ บุญมา ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Fastinflow พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษคอย เพื่อติวเข้ม และพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงาน และให้คำแนะนำแก่ทีมผู้เข้าประกวดอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงานในวัน Demo Day ในช่วงเดือนมิถุนายน และคัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ทีม เข้าสู่การแข่งขันต่อไปในรอบสุดท้าย เพื่อไปฝึกงานกับบริษัทหรือองค์กรชั้นนำในเมืองทางด้านนวัฒกรรมไอทีระดับโลกอย่าง ซิลิคอน วัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกัน

สำหรับผู้ที่สนใจติตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการ Digital Startup และกิจกรรม “Level Up Camp” สามารถติดต่อได้ที่ www.digistartup.net หรือทาง เฟสบุ๊ค Thailand Digi และ Angel in the City

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 18 May 2017 - 13:32 #987722
panurat2000's picture

ให้สามารถเติบโตได้อย่างหยั่งยืน

หยั่งยืน => ยั่งยืน

สูญเสียรายได้จากการลงทุนภายในแต่ล่ะอุตสาหกรรม

แต่ล่ะ => แต่ละ

ดร.ศรีหทัย พรหมณี หัวหน้าฝ่ายเอไอเอส สตาร์ทอัพ

พรหมณี => พราหมณี

พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษคอย เพื่อติวเข้ม และพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษคอย ?

ในเมืองทางด้านนวัฒกรรมไอทีระดับโลกอย่าง ซิลิคอน วัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกัน

นวัฒกรรม => นวัตกรรม

สหรัฐอเมริกัน => สหรัฐอเมริกา

By: langisser
In Love
on 18 May 2017 - 16:35 #987754

คือ DEPA ไม่น่าจะใช้ logo SiPA แล้วหรือเปล่าครับ หรือปัจจุบันทางสำนักงานฯ ก็ใช้อันนี้อยู่หว่า