Tags:
Node Thumbnail

หลังเมื่อไม่กี่เดือนก่อน The New York Times ออกบทความแฉว่า Uber มีเครื่องมือภายในที่ใช้หลอกล่อเจ้าหน้าที่ที่ล่อซื้อในชื่อ Greyball ซึ่งถึงแม้ Uber จะระงับการใช้งานเครื่องมือนี้หลังถูกแฉแล้วก็ตาม แต่ล่าสุดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เริ่มสืบสวน Uber กรณีนี้แล้ว

กระบวนการสืบสวนยังอยู่ในขั้นต้นและไม่มีรายละเอียดใดๆ ออกมา ส่วนทางด้าน Uber และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐต่างปฏิเสธจะแสดงความเห็นในเรื่องนี้ด้วยกันทั้งคู่

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งของ Portland ซึ่งสืบสวนกรณีนี้ไปแล้วเผยว่า Uberใช้งาน Greyball หลอกเจ้าหน้าที่ไปหลายสิบครั้ง ในช่วงก่อนที่ Uber จะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายในปี 2015 แต่หลังจากได้รับอนุญาตแล้วก็ไม่ปรากฎหลักฐานว่า Greyball ถูกนำมาใช้งานอีกเลย ซึ่งทาง Uber อ้างว่าที่ทำไป ก็เพื่อปกป้องคนขับ ไม่ให้ถูกลงโทษจากการให้บริการ

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 5 May 2017 - 13:49 #983361
panurat2000's picture

ส่วนทางด้าน Uber และกระทรวงยุตธรรมสหรัฐ

ยุตธรรม => ยุติธรรม

Uberใช้งาน Greyball หลอกเจ้านี้ไปหลายสิบครั้ง

หลอกเจ้านี้ ?

ก็ไม่ปรากฎหลักฐานว่า Greyball

ปรากฎ => ปรากฏ