Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลจีนเตรียมสร้างสารานุกรมออนไลน์ของประเทศในลักษณะเดียวกับ Wikipedia โดยตอนนี้เริ่มจ้างพนักงานจำนวน 20,000 คนเพื่อสร้างเว็บไซต์ขึ้น และสร้างบทความกว่า 300,000 บทความ เตรียมเปิดให้ใช้งานปีหน้า

Yang Muzhi บรรณาธิการของโครงการนี้เรียกว่าเป็น A Great Wall of Culture เพราะแม้ว่าบริการออนไลน์ของจีนอย่าง Baidu หรือ Qihoo 360 จะมีบริการสารานุกรมออนไลน์ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถสู้กับ Wikipedia ได้เลย โดย Muhzi กล่าวว่าเป้าหมายของโครงการนั้นไม่ใช่แค่การไล่ตาม แต่เป็นการแซง Wikipedia ให้ได้

สารานุกรมออนไลน์ของจีน ตั้งใจทำเพื่อเป็นการโปรโมตการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศจีน, มรดกทางประวัติศาสตร์ และทำให้ระบอบสังคมนิยมแข็งแรงขึ้น

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 2 May 2017 - 23:38 #982737

ผมว่ามันคุ้นๆ นะ..

By: checkmate95
Android
on 2 May 2017 - 23:51 #982741
checkmate95's picture

ข้อมูลจะถูกบิดเบือนขนาดไหนเนี่ย ให้รัฐบาลจีนทำ

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 3 May 2017 - 01:11 #982757

อย่าลืมให้คนนอกแก้ไขได้ด้วยนะครับ อิอิ

By: tom789
Windows Phone
on 3 May 2017 - 01:27 #982762

ทำเองหมดเลย

By: Jonathan_Job
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 3 May 2017 - 03:39 #982780
Jonathan_Job's picture

เทคโนซโลยี

เทคโนโลยี

By: nutmos
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 3 May 2017 - 19:52 #982977 Reply to:982780

แก้ตามนั้นครับ

By: Sephanov
iPhoneUbuntu
on 3 May 2017 - 04:00 #982781
Sephanov's picture

นึกถึงโครงการแปลสารานุกรม 10 ล้านของประเทศนึง

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 3 May 2017 - 08:39 #982806
darkleonic's picture

asiaonline

By: thailandebiz
ContributorAndroid
on 3 May 2017 - 09:09 #982815
thailandebiz's picture

ไม่มีทางแซง Wikipedia ได้หรอก ต่อให้จ้างคนมาทำเป็นหมื่นๆ ก็สู้ user generate contents ไม่ได้หรอก user ทั่วโลกที่มาทำข้อมูลมีเป็นล้านๆ คน

By: gingtalk
Windows PhoneAndroidWindows
on 3 May 2017 - 12:59 #982904
gingtalk's picture

แนวคิดก็ตามแล้ว

By: fangchunxi1999 on 3 May 2017 - 18:24 #982963
fangchunxi1999's picture

ไม่ต้องแข่งก็ชนะแลัวครับ Wikipedia ในจีนตอนนี้ก็กึ่งบ็ลอกไปแล้ว