Tags:
Node Thumbnail

Facebook ยังคงเติบโตขึ้นอยู่เรื่อย ๆ แต่ว่าในระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา Facebook ยังคงใช้งานเครือข่ายเดิม ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเพิ่มฟีเจอร์อย่างภาพหรือวิดีโอเข้ามาก็ตาม

การที่เครือข่ายมีผู้ใช้บริการมากจนเกินไป จะมีผลลัพธ์กับทราฟฟิกของผู้ใช้ในทางลบ ดังนั้น Facebook จึงสร้างเครือข่ายแบบใหม่ที่เรียกว่า Express Backbone (EBB) โดยไอเดียของเครือข่ายลักษณะนี้คือการแยกทราฟฟิกภายในและระหว่างศูนย์ข้อมูล กับทราฟฟิกของอินเทอร์เน็ตออกจากกัน

ถ้าเปรียบเทียบกับถนน ระบบเครือข่ายเดิมจะเป็นถนนสามารถรองรับได้ทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่ ไปจนถึงรถส่วนตัวขนาดเล็ก แต่เครือข่ายแบบใหม่ที่เรียกว่า EBB จะกำหนดเส้นทางพิเศษให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อให้มีพื้นที่ว่างบนถนนสายอื่นสำหรับรถยนต์ส่วนตัว เนื่องจาก Facebook ต้องพบกับแบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นมากในช่วงหลัง ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล, แบคอัพ, machine learning ดังนั้น Facebook จึงหาหนทางหลีกเลี่ยงการชะลอตัวของการจราจร ซึ่งเชื่อว่าเครือข่ายแบบ EBB จะสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้

Facebook กล่าวว่าการเรียนรู้จากทราฟฟิกของผู้ใช้นั้นนำมาปรับใช้กับการออกแบบเครือข่าย อย่างเช่นการทำให้สถานะของเครือข่ายมั่นคงแม้จะเติบโตอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งเครือข่ายแบบ EBB น่าจะช่วยในการเชื่อมต่อเครือข่ายศูนย์ข้อมูลได้ทั่วโลกอีกด้วย โดยสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องทางเทคนิคของ EBB สามารถเข้าไปอ่านได้จากเว็บไซต์ Facebook Code

ที่มา - VentureBeat

Get latest news from Blognone