Tags:
Node Thumbnail

Docker เปิดตัวสองโครงการย่อยสำหรับการสร้างลินุกซ์ขนาดเล็ก โครงการแรกคือ Moby ชุดสร้างระบบคอนเทนเนอร์สำหรับผู้ที่อยากปรับแต่งซอฟต์แวร์รันคอนเทนเนอร์ให้มีความสามารถเพิ่มเติม และ LinuxKit ชุดสร้างลินุกซ์สำหรับการรันคอนเทนเนอร์

ทาง Docker จะค่อยๆ แตกส่วนต่างๆ ของ Docker ทุกวันนี้ออกมาเป็นชิ้นๆ อยู่ใน Moby พร้อมกับเครื่องมือสำหรับการสร้างซอฟต์แวร์ส่วนต่างๆ ของ Docker โดยการดูแลโครงการจะคล้ายกับ Fedora ที่ดูแลกันเองโดยชุมชน ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นโครงการต้นทางให้กับ RedHat

ส่วน LinuxKit เป็นชุดสร้างระบบปฎิบัติการโดยตรง สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างลินุกซ์ขนาดเล็กเพื่อรันคอนเทนเนอร์ แบบเดียวกับ CoreOS ที่สร้างลินุกซ์ขนาดเล็กเช่นกัน ทาง Docker ระบุว่าก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มต่างๆ เมื่อต้องการนำคอนเทนเนอร์ไปรันก็ต้องสร้างลินุกซ์ของตัวเองไปเรื่อยๆ ช่น คลาวด์เจ้าต่างๆ, วินโดวส์, และแมค

LinuxKit สามารถสร้างลินุกซ์ขนาดเล็กที่สุดเพียง 35MB ตัวลินุกซ์ที่สร้างขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าในตัวเอง (immutable) ขณะที่บริการต่างๆ จะไปรันอยู่ในคอนเทนเนอร์ไปเสียหมดเพื่อจำกัดสิทธิ์ของซอฟต์แวร์แต่ละตัว

ที่มา - Docker (Moby), Docker (LinuxKit)

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 20 April 2017 - 10:00 #980455
panurat2000's picture

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างลินุกซ์จขนาดเล็ก

ลินุกซ์จขนาดเล็ก => ลินุกซ์ขนาดเล็ก