Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ศาลเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิล ได้ตัดสินว่า ผู้ขับรถ Uber นั้นถือเป็นลูกจ้างของบริษัท ซึ่งขัดแข้งกับนโยบายของบริษัทที่ประกาศว่าผู้ขับรถเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัท

เนื่องจากการที่ศาลสั่งให้ผู้ขับรถของ Uber เป็นลูกจ้าง ดังนั้นศาลจึงได้สั่งให้ Uber ต้องให้สวัสดิการผู้ขับรถเหมือนกับเป็นพนักงานทั่วไป คือกว่า 8 หมื่นเรียล (25,000 ดอลลาร์) ซึ่งเป็นเงินชดเชยจากการลาหยุด, เงินทำขวัญเมื่อลาออก และเงิน 50,000 ดอลลาร์จาก “ความเสียหายทางศีลธรรม” จากโมเดลราคาที่ Uber ตั้งไว้แข่งกับแท็กซี่

เคสการตัดสิน Uber ในลักษณะดังกล่าวนั้น เกิดมาแล้วในหลายพื้นที่ เช่น ในสหราชอาณาจักร, แคลิฟอร์เนีย ซึ่งการเรียกร้องสิทธิในการเป็นพนักงานถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ Uber ต้องสู้นอกจากเรื่องกฎหมายคมนาคมในประเทศต่าง ๆ

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 16 April 2017 - 23:17 #979925

ความเสียดายทางศีลธรรม -​> ความเสียหายทางศีลธรรม

By: nutmos
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 17 April 2017 - 09:41 #979945 Reply to:979925

เรียบร้อยครับ