Tags:
Node Thumbnail

ปัญญาประดิษฐ์ อาจมีอคติและความคิดดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อนมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเหยียดเพศ เชื้อชาติ สีผิว นั่นเป็นเพราะมนุษย์นั่นเองที่สรา้งปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมา

มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Science เผยว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถซึมซับลักษณะนิสัยไม่ดีได้ผ่านภาษาและคำพูดที่ป้อนเข้าไป Joanna Bryson นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย Bath และหนึ่งในผู่ร่วมทำวิจัยบอกว่า ปัญญาประดิษฐ์อาจมีส่วนให้การเหยียดเชื้อชาติเพิ่มขึ้น เพราะปัญญาประดิษฐ์มีระบบอัลกอริทึมที่ไม่สามารถคัดค้านความคิดเชิงลบและอคติได้

ตัวอย่างเช่น คำว่า male และ female เมื่อป้อนคำว่า male เข้าไปในระบบหรือ search engine ที่มี AI ทำงานเบื้องหลัง ระบบจะแสดงภาพของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อาชีพวิศวกร ส่วนคำว่า female ระบบจะแสดงภาพศิลปะ ความสวยงาม และงานบ้านงานเรือน

อีกตัวอย่างคือคำว่า European American ระบบแสดงข้อมูลที่เป็นความสุข ในขณะที่คำว่า African American ระบบกลับแสดงคำที่ดูไม่เป็นมิตร

Sandra Wachter จากออกซ์ฟอร์ด อีกหนึ่งในคณะวิจัยบอกว่า โลกเราเต็มไปด้วยอคติ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ แหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็เต็มไปด้วยอคติเช่นกัน จึงไม่แปลกที่อัลกอริทึมจะมีอคติไปด้วย

No Description
ภาพจาก Stocksnap.io

ที่มา - South China Morning Post

Get latest news from Blognone

Comments

By: namon2345
AndroidUbuntuWindows
on 15 April 2017 - 23:10 #979851

ต้องปรับปรุงกระบวนการคิดของมนุษย์เยอะเลย และระบบAIด้วย แต่ยากน่ะ มนุษย์สิ่งมีชีวิตที่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าเหตุผลซะส่วนใหญ่

By: zyzzyva
Blackberry
on 16 April 2017 - 13:27 #979897

Tay

By: obtheair on 16 April 2017 - 16:45 #979906 Reply to:979897

เผื่อใครเห็นคอมเมนต์นี้แล้วไม่เก็ต
https://www.blognone.com/node/79405

By: tontpong
Contributor
on 17 April 2017 - 02:13 #979931 Reply to:979897

ซิมซิมิ

By: neonicus
Android
on 17 April 2017 - 09:12 #979942 Reply to:979931

simsimi ถือเป็น chatbot ที่ตอบโต้จากคำถามที่ตรงกับที่ได้กำหนดไว้ นอกเหนือจากนั้นไม่รู้จัก
แต่ AI มันเรียนรู้ความหมายของคำถามแล้วตอบโต้ครับ

By: tontpong
Contributor
on 17 April 2017 - 15:07 #979969 Reply to:979942

การพิจารณา​ว่าเปน AI​ มั้ย, มีลักษณะ​เปน สีขาวกับสีดำ หรือเปน แถบระดับสีเทา?

ถ้าไม่ใช่ AI​ แล้ว, แต่ยังถือว่า​เปน ML มั้ย? .. อย่างในนี้ก้อบอกว่า not a true form AI, แต่ก้อยังใช้คำว่า​ taught กับมัน (
http://www.chatbot4u.com/th/chatbots/simsimi.html )

By: whitebigbird
Contributor
on 16 April 2017 - 14:15 #979901
whitebigbird's picture

สรา้ง > สร้าง

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 18 April 2017 - 16:03 #980159 Reply to:979901
panurat2000's picture

และหนึ่งในผู่ร่วมทำวิจัยบอกว่า

ผู่ => ผู้

By: HMage
AndroidWindows
on 16 April 2017 - 21:03 #979922

ผมคิดว่าการกำหนดให้ "การเหยียดเป็นสิ่งชั่วร้าย" นั้นดัดจริตพอๆ กับ การบอกว่า "ประชาธิปไตยดีที่สุด"

คือ มันเป็นลักษณะนิสัยพื้นฐานของเผ่าพันธุ์ของเรา ถึงการเหยียดจะสร้างปัญหาจริงๆ แต่มันก็เกิดจากการพยายามวิเคราะห์โลกรอบตัวและจัดหมวดหมู่ว่าสิ่งใดเป็นมิตรสิ่งใดเป็นศัตรูโดยมีเป้าหมายเพียงเพื่อความสบายกายและสบายใจ

เช่นเดียวกับการกลัวเผด็จการ ทั้งที่ระบบสังคมคนเรามีธรรมชาติเป็นการปกครองแบบแบ่งระดับชั้น แต่กลับบอกว่าการมีหัวหน้าเพียงคนเดียวเป็นสิ่งชั่วร้ายแบบเบ็ดเสร็จไร้ข้อดี