Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Nikon ประกาศรวมแผนก Optical Engineering Division ซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนการพัฒนาอุปกรณ์ประเภทการมองเห็นโดยเฉพาะเลนส์ป้อนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของ Nikon ให้มาอยู่ภายใต้บริษัทใหญ่คือ Nikon Corporation จากเดิมที่แยกการบริหารจากบริษัท

การย้ายส่วนงานพัฒนาเลนส์ของ Nikon มาอยู่กับส่วนหลักของบริษัท ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการปรับโครงสร้างองค์กรของ Nikon เพื่อทำให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้ทรัพยากรของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น และยกระดับการพัฒนาสินค้าใหม่ให้เร็วขึ้น หลังจากที่โครงสร้างแบบเดิมไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้แบบที่ทางบริษัทต้องการ

ที่มา - dpreview

Get latest news from Blognone